Participatie door sociale media?
26-04-2011 mag 3 /

article/

Participatie door sociale media?

Abstract: 

Max van der Pluijm onderzoekt in zijn artikel in hoeverre de inzet van social media door Zoom.nl daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de online community van Zoom.nl. Om deze vraag te beantwoorden onderzoekt hij de participatie van amateurfotografen op verschillende sociale media kanalen van Zoom.nl (o.a. Twitter, Facebook en Hyves).

Ik hoor het mijn baas nog zeggen, ‘laten we iets met social media gaan doen, want die zijn hot!’. Het was zijn ingeving, zijn wens en zijn opgegeven opdracht, maar was dat wel de juiste?

Web 2.0 platforms established themselves successfully as community-driven platforms committed to public weal. And while enthusiastic promoters celebrate these platforms’ potential to empower passive consumers, entrepreneurs have long realized that the ‘social media’ users are not only yet another audience for advertising, but also a crowd of helping hands in distributing the commercial messages (Schäfer 38).

Social media zijn hot. Zo hot dat het als verkoopmateriaal aangeboden wordt, kijk alleen al naar de hoeveelheid bedrijven die adverteren binnen Google. Zoals het citaat hierboven al duidelijk maakte, het online publiek wordt een bepaalde vorm van distributie. Tal van ondernemingen promoten hun business tegenwoordig met de mogelijkheden om een bedrijf zeer bekend te maken via social media. Is het gebruik van social media dan nog wel correct te noemen als het gaat om de uitvoering? Draagt het überhaupt wel bij aan de ontwikkeling van het bedrijf en in dit geval aan de ontwikkeling van de online community van Zoom.nl?

Uit onderzoek, in opdracht van Kunstfactor, is gebleken dat van de 8 miljoen amateurkunstenaars die er actief zijn in Nederland er 14% bezig is met nieuwe media. Waarbij nieuwe media in dit geval gezien kunnen worden als het gebruik van internet met al  zijn diensten en faciliterende mogelijkheden zoals virtuele gemeenschappen. Volgens Howard Rheingold wordt er met virtuele gemeenschappen de hechte groepen mensen bedoeld die een vergelijkbare interesse delen.

Het is echter moeilijk om te meten wat voor een dergelijke impact social media zouden kunnen hebben op de virtuele gemeenschap van Zoom.nl, of het überhaupt wel een impact heeft op de amateurfotografie binnen Nederland. Wel is het mogelijk om op de verschillende kanalen die Zoom.nl op dit moment inzet te kijken of er daadwerkelijk tijd en energie aan besteed wordt. Waarbij er ook een kritische blik op geworpen kan worden met betrekking tot de succesfactor. Het betreft een Facebook-pagina, een Twitter account en een Hyves profiel die Zoom.nl heeft afgesloten.

De Facebook-pagina van Zoom.nl heeft op dit moment 913 personen die dezelfde pagina leuk vinden. Relatief weinig, als er gekeken wordt naar de hoeveelheid aangemelde personen die er op het forum van Zoom.nl, op dit moment van schrijven, zijn aangemeld, namelijk 84.107. Daarnaast is de activiteit die Zoom.nl uitvoert op hun Facebook - pagina minimaal. Er worden wel berichten geplaatst, maar de inbreng van de gebruikers is zeer minimaal aangezien het voornamelijk automatisch gegenereerde berichten zijn vanuit Zoom.nl

Wat betreft het Twitter account, daar wordt wel veel verkeer op gemeten. Zoom.nl is zeer actief bezig met het plaatsen van berichten via Twitter om zodoende verkeer te genereren naar de website. De website heeft op dit moment via Twitter 2.554 volgers. Zoom.nl heeft zelfs een live Twitter-stream op de homepage staan om direct de laatste Tweets te delen met de bezoeker.

Opmerkelijk is dat de Hyve van Zoom.nl een hoop leden heeft in tegenstelling tot Facebook en Twitter, namelijk 4065. Niettemin betekent dit niets ten opzichte van de ontwikkeling van amateurfotografie. Er zijn namelijk meer professionele fotografen actief op de Hyve van Zoom.nl, dan dat  er daadwerkelijk hobbyisten ontdekt kunnen worden. Er wordt eerder veelvuldig reclame gemaakt voor eigen bedrijfjes, dan dat er daadwerkelijk gediscussieerd wordt.

Kortom, Zoom.nl heeft wel verschillende volgers, twitteraars en leden, maar een significante impact op de amateurfotografie kan er niet gemeten worden, laat staan dat die ook maar een beetje opgemerkt kan worden. De participatie is laag en als er iets geplaatst wordt kan er geconc;udeerd worden dat het professionele segment daar eerder verantwoordelijk voor gehouden kan worden en meer reclame maakt voor zichzelf dan dat er informatiedeling plaatsvindt. Het sociale van de social media is eraf gegaan.

In dit opzicht, met betrekking tot Zoom.nl, kan er gesproken worden over een social media inzet die een eenrichtingsverkeer betekent voor de amateursector binnen de fotografie. Er zou door Zoom.nl meer inzet getoond kunnen worden betreffende de inzet van de sociale media. Het is op dit moment te laag, op alle vlakken.

Terugkijkend op de  bewering van mijn baas, ‘social media zijn hot’, nou, eigenlijk not. In ieder geval niet voor de website van Zoom.nl. Het draait allemaal wel online, er zijn mensen bij aangemeld, maar daar blijft het dan ook bij. Er wordt te weinig mee gedaan wil het echt een impact vormen, zeker binnen de amateurcultuur.

In nader onderzoek zal er dieper ingegaan worden op welke manier Zoom.nl nog meer bijdraagt aan de ontwikkeling van fotografie binnen de amateurcultuur. Hierbij zou een directere benadering richting de leden en de online community van Zoom.nl uitkomst kunnen bieden. Of de amateurfotografen er daadwerkelijk beter van worden, dat zal de toekomst ons leren.

Bronnenlijst

Zoom.nl. Zoom.nl forum. http://forum.zoom.nl/

Wils, Joep. Amateurkunst - de feiten Monitor Amateurkunst in Nederland 2009. Zwolle: Thieme MediaCenter, 2009.

Facebook. Facebook - Zoom.nl. http://www.facebook.com/zoomnl

Gobalwebindex.net. Annual Report 2011. 24 03 2011

http://www.globalwebindex.net/annual--‐ report--‐2011

Google. Google. 24 03 2011 http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&biw=1370&bih=1183&q=social+media&a... i=g10&aql=&oq=&fp=532c90b4e2b98462

Kluppel, Hans. Hyves - Zoom.nl. 12 01 2007. http://zoommagazine.hyves.nl/?&pageid=3LK7NZQEVAAS4OC00

Nederland, IDG.  Zoom.nl. 17 03 2011 http://www.zoom.nl/

Schäfer, Mirko Tobias. Bastard Culture! Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.

Rheingold, Howard. The Virtual Community . The MIT Press, 1993.

Twitter. Twitter --‐  Zoom.nl. 17 03 2011 http://twitter.com/#!/ZOOMnl

Participatie door sociale media?

Comments

Community heeft gedeelde praktijken rond gedeelde interesses

He Max,

Goed artikel en leuk onderzoek! Zoals je in je artikel al aangeeft is datgene wat echt een community maakt afhankelijk van de activiteiten van de leden, niet zozeer van het platform. Het is belangrijk te onderzoeken welke praktijken de community deelt of zou moeten kunnen delen, omdat die deling weer bijdraagt aan de ontwikkeling van de amateur-fotografie praktijken.

Het delen van praktijken (dus meer dan het plaatsen van de foto's, delen van het proces waarmee de foto's gecreerd kunnen worden) is wat gefaciliteerd zou moeten worden in mijn ogen, dan komt de bekendheid met het platform vanzelf mee. Door jou artikel weten we in ieder geval al meer met betrekking tot de vraag in hoeverre dit nu al gebeurt!

Groeten van Fleur Prinsen

Fleur, Bedankt voor je

Fleur,

Bedankt voor je reactie!
We hebben het vervolgonderzoek inmiddels afgerond en kunnen concluderen dat Zoom.nl ook daadwerkelijk een facilitaire rol op zich neemt. Al moet erbij gezegd worden dat ze heel erg veel invloed uitoefenen op de community. Alles wordt in de gaten gehouden.

In verband met de ontwikkeling dragen de beurzen en het magazine van Zoom.nl echt veel bij. Dat wordt ook aangegeven in de onderzoeken die we uitgevoerd hebben onder de doelgroep.

Nogmaals, bedankt voor je reactie!!

Groetjes,
Max