Crowdfunding als ondersteunende factor amateurcultuur?
08-04-2011 mag 3 /

article/

Crowdfunding als ondersteunende factor amateurcultuur?

Abstract: 

In tijden van grote bezuinigingen in de culturele sector klinkt crowdfunding als een aanlokkelijk alternatief voor dichtgeschroefde subsidiepotjes. Antoine van Echtelt neemt een aantal crowdfundinginitiatieven onder de loep en analyseert welke problemen en uitdagingen crowdfunding voor de amateurkunst kent.

De aankomende jaren heeft de cultuursector te maken met grote bezuinigingen. De Rijksoverheid heeft in het regeringsplan opgenomen dat zij tot 2014 208 miljoen euro wil besparen op kunst en cultuur, waarbij in dit jaar al 48 miljoen euro zal worden gekort. Ook het overgrote deel van provincies en gemeenten zullen in deze periode kostenbesparingen doorvoeren op kunst en cultuur.

Deze besparingen komen niet als donderslag bij heldere hemel. In 2008 gaf toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk aan dat er meer ondernemerschap in de cultuursector diende te komen. Drie jaar na deze aankondiging hebben we in Nederland enkele veelbelovende crowdfundinginitiatieven zien ontstaan zoals Voordekunst en CineCrowd. Kunnen (amateur)kunstenaars met behulp van deze initiatieven de Nederlandse amateurcultuur blijven verrijken?

In populaire media en op de platformen zelf lijkt er geen twijfel over deze vraag te bestaan. Een bezoek aan deze sites maakt dit al snel duidelijk; “Where fans invest in Music!” (Sellaband) of “Where Books are Born” (Tenpages). De Telegraaf schrijft; “Heeft u geld nodig voor een ontwikkelingsproject, dan kunt u dit op een website zetten en is de kans groot dat veel mensen geld geven.” Het beeld van de kunstenaar of artiest die met behulp van het internet door de massa wordt gered lijkt alom aanwezig.

Toch is niet iedereen er van overtuigd dat crowdfunding een gedegen basis zal vormen voor monetaire steun aan kunstenaars. Hendrik Halbe en Jennifer Evans schrijven in hun artikel Crowdfunding: the next big thing? dat crowdfunding een nieuw buzzword in zakelijke kringen is geworden. Martijn Blom, entrepeneur, geeft in het artikel aan dat crowdfunding in de kinderschoenen staat en de pioniers van deze platformen beslist fouten zullen maken. Het bekendste crowdfundingplatform, Sellaband, ging in februari 2010 failliet en heeft inmiddels een doorstart gemaakt. Volgens oprichter Pim Betist ging de site failliet door te beperkte opbrengsten voor Sellaband en het gebrek aan een kwaliteitsfilter waardoor “[elk] meisje dat er goed uitziet maar matig zingt, slaagde erin om geld voor een cd op te halen”. Huidige initiatieven als CineCrowd en Voordekunst hebben hier lering uit getrokken en filteren projecten op kwaliteit en haalbaarheid alvorens ze op de site te plaatsen.

De vraag of deze initiatieven (amateur)kunstenaars kunnen helpen de Nederlandse amateurcultuur te verreiken ligt in de houdbaarheid van deze platformen. Zonder geldschieters of degelijk verdienmodel zullen deze initiatieven al snel verdwijnen. Er dient een gedegen basis (lees: ambassadeurs van het concept) te zijn waarop het platform kan bouwen. Hoewel de platformen hun aanwezigheid vergroten door gebruik te maken van sociale netwerken als Twitter of Facebook lijkt het aantal „followers” of „likes” voor elk van deze netwerken op het moment erg beperkt.

Hoewel het van belang is online zichtbaar te zijn moeten ook de offline kanalen niet worden vergeten. Nancy Baym, mediawetenschapper verbonden aan de Universiteit Kansas, maakt onderscheid tussen online communities en audience communities:

“Audience communities and online communities co-opt mass media for interpersonal users. Grappling with the social nature of these new types of community requires understanding them not just as online communities (organized trough a network) or as audience communities (organized around a text) but also as communities of practice organized, like all communities, trough habitualized ways of acting” (Baym 4).

Naast de verbinding van geldschieters met externe netwerksites als Facebook of Twitter, of onderlinge verbindingen tussen geldschieters, is het van belang deze personen te binden aan het netwerk. Dit werkt niet uitsluitend via online middelen maar kan ook bewerkstelligd worden via fysieke bijeenkomsten waarbij de geldschieter of fan in contact kan komen met de kunstenaar of artiest.

Wanneer er een goede relatie bestaat tussen het netwerk, de geldschieters en kunstenaar, waarbij rekening wordt gehouden met online en offline communicatie van dit netwerk kan het antwoord op de vraag; “kunnen (amateur)kunstenaars met behulp van deze initiatieven de Nederlandse amateurcultuur blijven verrijken?” in grotere mate met „ja” worden beantwoord.

Comments

Nationaal crowdfunding platform voor cultuur en maatschappij van

*** Comment deleted by admin (commercial message)***

Rectificatie

Excuses lezers voor bovenstaand bericht. Dit bericht is abusievelijk als comment bij dit stuk geplaatst. Het was de bedoeling de redactie te mailen met ons persbericht. Dat is niet goed gegaan. het was geenzins onze bedoeling om op deze manier reclame te maken voor ons initiatief. We hopen dat de webmaster dit bericht wil verwijderen.

Crowdfunding Facilities

relevantie

Beste anonieme commentator, wat is de relevantie van dit commentaar? lijkt me een geval van sluikreclame... Jammer ook dat het anoniem gebeurt... Als je nu de website had gekoppeld aan de constructieve kritiek van het artikel in plaats van een standaard persbericht te kopieren, was je commentaar veel relevanter geweest. Ik daag je uit om dat alsnog te doen! :)

Situatie in NL

Jammer van die reclame inderdaad, ik zou 'm deleten. Die hele site voelt malafide aan.

Wat er op dit moment speelt is dat er meerdere platforms ontstaan. Voor de Kunst was er vroeg bij, en nu wordt er gewerkt aan een nationaal alternatief. Maar die partijen werken natuurlijk weer niet lief samen..

Ik vermoed dat micro-mecenaat op delange termijn belangrijker gaat worden, het nieuwe hippe woord voor doneurschap.

deadline

Ik ben van plan de comment te deleten als de gebruiker zijn/haar verhaal niet binnen drie dagen rechttrekt of uitlegt.

Sorry allemaal

We dachten een persbericht naar de redactie te sturen, maar het kwam terecht als een comment. Kijk svp even naar de site en beoordeel ons op wat daar geschreven is. En kijk het Parool van 23 mei er op na, dat geeft vast een goede indruk.